7 lipca 2015

Któż jest taki, jak Ty

 

Poznaj mnie, zbadaj serce me,

chcę przed Tobą szczerym być.

Prowadź mnie, sprawdź mych kroków cel,

zobacz, czy nie idę drogą złą.

Obmyj mnie, oczyść mnie,

usuń to, co we mnie złe.

Naucz mnie kochać słowo Twe,

Ciebie pragnie dusza moja.

Któż jest taki, jak Ty, który przebaczasz winę

i nie chowasz gniewu na wieki?

Któż jest taki, jak Ty, który przebaczasz winę

i masz upodobanie w łasce?

 

Znów zmiłujesz się nad nami,

wrzucisz grzech w morskie głębiny,

jak daleko jest wschód od zachodu.

Któż jest taki, jak Ty? Któż jest taki, jak Ty?

 

Autorzy: Dariusz Cieślar, Tomasz Cieślar, Justyna Król, Edyta Polok