7 lipca 2015

Moc w słabości

 

  1. Wszystko, czego pragnę, to Twoja łaska.

Wiem, że oprócz niej nie mam nic.

Siła moja w Tobie, radość i nadzieja.

Wszystko, czego pragnę, w Tobie mam.

 

Nie pozwól mi, bym myślał, że

z własnych sił mogę zmienić się.

Więc pomóż nieść, co zbyt trudne jest

i przemień mnie dla chwały Twej.

 

Dobry Bóg objawia się,

gdy sił mi brak On przy mnie jest,

w słabości mej On mocny jest.

Dobry Bóg objawia się,

gdy sił mi brak On wzmacnia mnie,

w słabości mej On mocny jest.

 

  1. Dzięki drogi Ojcze, że jesteś blisko,

że nie muszę już walczyć sam.

Chociaż jestem słaby, Ty mnie pokochałeś,

drogą swoją chcesz prowadzić mnie.

 

Autorzy: Dariusz Cieślar, Zbigniew Cieślar, Paulina Nowak, Daniel Pilch