Jezus, Najwyższe Imię

Autor: Naida Hearn

Album: Tak słucham

Wróć

Jezus, Najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju.
Emanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Żywota.

Święty Bóg, Mesjasz Prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn Umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i Panów Pan.

Wróć