Jezus najwyższej godzien chwały

Autor: Chris Bowater

Album: Tak słucham

Wróć

Jezus najwyższej godzien chwały,
Jezus najwyższej godzien czci,
Jego imię jest ponad wszystko,
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go.

I my w pokorze chcemy Go uwielbiać,
Na imię Jezus każdy skłoni się,
I każdy język wyzna, że to Chrystus, Boży Syn,
Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd!

Wszelka władza i moc, i majestat są w rękach Twych,
Są w rękach Twych!
Tak! Władza i moc, i majestat są w rękach Twych,
Są w rękach Twych!
Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn.

Wróć