Karawana

Autor: Krzysztof Cieślar, Tomasz Cieślar, Paulina Król

Album: On może więcej

Wróć

1. Powrócić chcę w to miejsce, gdzie
moją duszę koisz, otaczasz mnie.
Gdzie wola Twa mą drogą jest,
swym pokojem nasycasz pustynię serc.

Przychodzę stęskniony, spragniony jak zeschła ziemia.
Czerpię z radością ze zdrojów Twego zbawienia.
Orzeźwiasz i poisz mnie wodą czystą jak kryształ.
Dziękuję Ci, że znów mogę przyjść.

2. Jak jeleń lgnie do płynących wód –
moja dusza pragnie Ciebie znów.

Jak zsyłasz deszcz na krzewy swe –
dotknij serca mego i wzmocnij je.

3. Kto pije wodę, którą masz Ty,
nie będzie pragnął na wieki już.
Jezu, Tyś jest źródłem mym,
w obfitości żywej wody chcę żyć.

Dziękuję Ci, że znów,
Dziękuję Ci, że znów,
Dziękuję Ci, że znów
mogę przyjść.

Wróć