Moc w słabości

Autor: Dariusz Cieślar, Zbigniew Cieślar, Paulina Nowak, Daniel Pilch

Album: On może więcej

Wróć

1. Wszystko, czego pragnę, to Twoja łaska.
Wiem, że oprócz niej nie mam nic.
Siła moja w Tobie, radość i nadzieja.
Wszystko, czego pragnę, w Tobie mam.

Nie pozwól mi, bym myślał, że
z własnych sił mogę zmienić się.
Więc pomóż nieść, co zbyt trudne jest
i przemień mnie dla chwały Twej.

Dobry Bóg objawia się,
gdy sił mi brak On przy mnie jest,
w słabości mej On mocny jest.
Dobry Bóg objawia się,
gdy sił mi brak On wzmacnia mnie,
w słabości mej On mocny jest.

2. Dzięki drogi Ojcze, że jesteś blisko,
że nie muszę już walczyć sam.
Chociaż jestem słaby, Ty mnie pokochałeś,
drogą swoją chcesz prowadzić mnie.

Wróć