Nie zmieniasz się

Autor: Alicja Cieślar, Dariusz Cieślar, Mateusz Czyż, Paulina Nowak, Natalia Szturc

Album: Gotowy na zmiany

Wróć

1. Jeszcze wczoraj wszystko było inne –
czułem twoje ciepło, Twą świętą obecność,
krzyż był blisko, mogłem go dosięgnąć,
moje myśli pełne dobroci, nadziei.

Dzisiaj patrzę w dal i czuję pustkę,
Twoje oblicze za mgłą.
Moja modlitwa to puste słowa,
chcę znów odnaleźć Cię!

Pomóż mi wielbić Cię w duchu i w prawdzie.
Pomóż mi zobaczyć krzyż w blasku Twej chwały.

Dotknij mnie duchem swym,
przynieś ukojenie,
Chcę blisko Ciebie być,
bo Ty nie zmieniasz się.

2. Niczym nie zasłużę na Twą miłość,
jednak wiem, że mogę przychodzić do Ciebie.
Twoja łaska co dzień się odnawia,
Tobie chcę zaufać, Twa wierność trwa wiecznie.

Dzięki Tobie już widzę jaśniej,
słońce wychodzi zza chmur.
Wciąż jesteś blisko i nie opuszczasz,
przy Tobie zostać chcę!

Wróć