Pan pamięta

Autor: Alicja Cieślar, Filip Król, Szczepan Król, Jan Marcol, Paulina Nowak

Album: On może więcej

Wróć

Pan pamięta o nas, będzie błogosławił.
Będzie błogosławił tym, którzy się Go boją.
Póki dajesz życie, będę Ciebie chwalić,
błogosławić Panu, teraz i na wieki.

1. Chcę służyć Tobie, iść Twoją drogą,
choć czasami trudna jest (Pan pamięta o nas).
Nie wiem co na niej mnie dzisiaj spotka,
lecz obietnice Twoje mam (Pan pamięta o nas).

2. Wszystko, co posiadam, Panie, mam od Ciebie,
pragnę więc dziękować Ci.
Teraz mam już pewność, że jesteś ze mną,
nawet kiedy ziemia drży.

Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg.
Łaski i chwały udziela Pan.
Nie odmawia tego, co dobre,
tym, którzy żyją w niewinności.

Wróć