Prawda przyszła na świat

Autor: Joanna Cholewa, Dominika Czyż-Kufel, Filip Król, Daniel Pilch, Elżbieta Podżorska

Album: -

Wróć

1. Ogłaszany przez proroków,
wielkim władcą miał się stać,
rządzić światem, przynieść pokój,
wyzwolenie ludziom dać.

2. On pokazał, czym jest miłość,
oddał za nich życie swe.
Jednak ludzie, choć patrzyli,
nie poznali, kim On jest.

Przyszedł na ten świat
jako człowiek, jako brat,
niby zwykły ktoś, jeden z wielu, choć
wszystko zmienić miał.
Chcemy wyznać, że
Ten, co w stajni zrodził się,
dzisiaj Królem jest,
Panem naszych serc.
Prawda przyszła na świat.

3. Ludzie wciąż szukają celu,
chcą znać przyszłość, życia sens.
Oczekuje Boga wielu,
garstka pozna, kim On jest.

Wróć