Ty jesteś skałą

Autor: Teresa Muller

Album: Tak słucham

Wróć

Ty jesteś skałą zbawienia mego
I siłą w życiu mym.
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem,
Do Ciebie wołać chcę.

Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci,
Bo Twa miłość wierną jest,
W każdej chwili życia wspierasz mnie,
Panie, do Ciebie ja lgnę.

Wróć