Wspaniałym Panem Tyś

Autor: Keith Green

Album: Tak słucham

Wróć

Wspaniałym Panem Tyś,
Twej twarzy szukam wciąż.
Gdy Twe spojrzenie jest na dziecku Twym,
Łaska Twa dotyka mnie.

Wróć